Facebook

Yhteystiedot

riskilatimo@gmail.com

Uutiset

23.4.2014KotisivutLue lisää »21.5.2013ValtuustoaloiteLue lisää »10.12.2015Ranska teki historiaaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:132687 kpl

Kyläpolitiikkaa laidasta laitaan

Ei kelvannut muille puolueille

Maanantai 19.9.2016 klo 17:52


Hyvinkään kaupunginvaltuusto
20.06.2016


Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungin hallintosäännön 6 §:n lisämomentista.

Taustaa
Kuntavaalien jälkeen alkaa poliittisten puolueiden kesken luottamushen-kilöpaikkojen jako ja niihin henkilöiden nimeäminen. Menettelyn muoto-määräyksiä ei ole laissa säädetty ja käytännöt kunnittain vaihtelevat.
Joissakin kunnissa prosessia on pyritty nopeuttamaan ja selkeyttämään siten, että vaalien jälkeen kunnanhallitus nimeää paikkojakotoimikunnan, johon vaa-leissa valtuutettuja saaneet puolueet nimeävät jäsenensä.

Uudessa kuntalaissa sen 30 §:ssä sanotaan "Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtä-vän hoitamista varten."

Ainakin Kirkkonummella hallintosääntöön on tehty asiaa koskeva muutos.

Kaupunginhallituksen nimeämän luottamushenkilötoimikunnan tehtävänä olisi valmistella poliittisten ryhmien kesken valtuustokautta koskevia luottamushen-kilövalintoja sovittua pisteytysjärjestelmää käyttäen.

Toimikunnan puheenjohtajaksi ja sihteeriksi nimettäisiin suostumuksen perus-teella poliittisesti sitoutumattomat henkilöt ellei selvityksen perusteella menet-telyn esteeksi ilmene jotain juridista- tai painavaa käytännön perustetta.

Kun paikkojen jakoperusteet ja jakaminen olisi toimikunnan tehtävänä niin se nopeuttaisi ja selkeyttäisi valintaprosesseja. Valmistelun aikana voitaisiin ny-kyistä helpommin myös selvittää ns.vaalikelpoisuusasiat, ettei niihin tarvitse puuttua enää siinä vaiheessa kun valtuusto nimeää lautakuntia ja muita luot-tamuspaikkoja.

Hyvinkään nykyiseen halintosääntöön sen 6 §:n kohtaan 37 pitäisi tehdä asiaa koskeva lisäys. Em. kohdassa säädetään, että kaupunginhallitus päät-tää toimikunnan asettamisesta, jos toimikuntaan kuuluu luottamus-henkilöistä nimettyjä jäseniä. Lisäyksenä kirjattaisiin kaupunginhallitusta velvoittavana, että kuntavaalien jälkeen sen on nimettävä kyseisen lainen toimikunta olkoon sen virallinen nimi mikä tahansa.


Hyvinkään kaupunginvaltuusto
20.06.2016

Valtuustoaloite lisäyksestä Hyvinkään Kaupungin Hallintosääntöön


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini