Facebook

Yhteystiedot

riskilatimo@gmail.com

Uutiset

23.4.2014KotisivutLue lisää »21.5.2013ValtuustoaloiteLue lisää »10.12.2015Ranska teki historiaaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:228636 kpl

Kyläpolitiikkaa laidasta laitaan

Eriävä mielipide

Keskiviikko 21.2.2018 klo 8:32


ERIÄVÄ MIELIPIDE SOTELA 15.2.2018
ERIÄVÄ MIELIPIDE: YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN JA PALVELUASUMISEN PALVELUHANKINNAN OPTIOKAUDEN KÄYTTÖÖNOTTO
SOTELA 15.2.2018


Me allekirjoittaneet jätämme eriävän mielipiteen koskien Hyvinkään kaupungin SOTELAN päätöstä asiassa
YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN JA PALVELUASUMISEN PALVELUHANKINNAN OPTIOKAUDEN KÄYTTÖÖNOTTO
PERUSTELU:
Optiokauden käyttöönotto on esitelty mielestämme lautakunnalle erikoisessa järjestyksessä ja asia oltiin esittelemässä alkuun 18.1.2018 vaillinaisin tiedoin. Jo heti alkuun olisi mielestämme pitänyt kertoa kuinka Hyvinkään kaupungin asumispalveluiden ostopalveluissa ovat asiat sujuneet ja mitä palveluita ostetaan keneltä ja millä summalla. Nämä tiedot virkamiesjohto toimitti vasta erikseen pyytämällä 18.1.2018 palaveriin.Ensimmäisestä esityksestä 18.1.2018 löytyi lause, että ”Option käyttöön otosta sovitaan kaikkien niiden palveluntuottajien kanssa, joiden tuottama palvelu on ollut sopimuksen mukaista ja joilla on valmiuksia jatkaa sopimusta entisin ehdoin optiokauden ajan”. Kuitenkaan mitään infoa siitä kuinka ostopalveluissa on
mennyt ei sisältynyt esitysten liiteaineistoihin ja tulkintamme mukaan viranhaltijat eivät pitäneet
tapahtuneita puutteita palveluiden laadussa kovin vakavina, koska niitä ei erikseen nostettu esiin alkuperäisessä esityksessä. Erikseen lautakunnan jäsenen pyynnöstä kaupungin asumispalveluiden tarkastajan esittämä aineisto herätti syvän huolen allekirjoittaneissa (ja ymmärryksemme mukaan koko lautakunnan luottamushenkilöstössä).Ensimmäisellä kerralla kun asiaa käsiteltiin 18.1.2018 lautakunta päätti jättää asian pöydälle, odottaa lisäselvityksiä ja pyytää myös ulkopuolisia henkilöitä kuulemaan ja kertomaan asiasta. Päätösesitystä muutettiin seuraavaan SOTELAN kokoukseen 15.2.2018. Paikalle saatiin pyynnöstä kaupunginhankintakoordinaattori ja kaupungin asumispalveluiden tarkastaja esityksineen. Asumispalveluiden tarkastajan esittämä aineisto syvensi vielä allekirjoittaneiden huolta muutamassa yksikössä esiintyneestä toiminnasta.
Asumispalveluiden tuottajien joukossa oli 1) loistavasti palvelunsa toteuttaneita, 2) muutamalla
huomautuksella selviytyneitä ja huomautuksista toimintaansa korjanneita ja 3) ala-arvoisesti tehtävänsä hoitaneita. Allekirjoittaneiden huoli kohdistuu (3) ala-arvoisesti tehtävänsä hoitaneisiin. Puutteita oli ollut mm. jo vuodesta 2016 alkaen tähän päivään henkilöstömitoituksissa ja lukuisissa muissa asioissa. Asioita on ollut kaupungin tarkastajan lisäksi seurannassa aluehallintoviraston sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta -vastuualueella.


Näiden muutaman toimijan osalta, kun sopimuksesta Hyvinkään kaupungin kanssa on poikettu, on sovellettu sopimussanktioita, jotka ovat kuitenkin olleet rahallisesti jopa vitsikkään vaatimattomia suhteessa toimijoiden massiivisiin liikevaihtoihin. Huolimatta julkisen vallan interventioista, meistä vaikutti esitetyn aineiston valossa, että asioita ei ole saatu korjattua, vaikka aikaa on ollut jo vuodesta 2016 alkaen.
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista säätää, että vastuu palvelun laadusta, sopimuksien ja toimilupien mukaisuudesta on palveluntuottajalla. Mielestämme ala-arvoisesti tehtävänsä hoitaneiden osalta koemme, että toiminta on osoittanut välinpitämättömyyttä asiakkaita, julkista valtaa ja hyvinkääläisiä kohtaan.

Ajattelemme, että tähän toimintaan olisi pitänyt johtavien viranhaltijoiden puuttua kovalla kädellä jo aikaa sitten. Sanktioilla ei ole todellisia vaikutuksia toimintaan. Toimenpiteiden käyttöönoton sijasta alun perin18.1.2018 SOTELA:n kokouksessa meille esitettiin optiokauden jatkamista ilman tarkentavia tietoja mitä ostopalveluissa on tapahtunut.
15.2.2018 SOTELA:ssa annettu esitys on suunta parempaan. Me allekirjoittaneet emme kuitenkaan katso, että hyväksyttyyn esitykseen kirjatut toimet takaisivat sen, että huonosti hoidettuihin ulkoistettuihin palveluihin tulisi muutosta. Emme voi hyväksyä optiokauden käyttöönottoa ennen kuin asiat on selvitettyjuurta jaksaen ja mahdollinen sopimusten purkaminen on selvityksessä ala-arvoisesti palvelunsa hoitaneiden osalta.
Tiedostamme erittäin hyvin hankintalain aiheuttamat ongelmat ja kilpailutuksen monimutkaisuuden.Tilanne on vaikea koska Hyvinkään kaupungilla on kilpailutuksen seurauksena niin paljon kilpailutuksella
hankittuja paikkoja ja jokainen, jonka toimintakyky on rajoittunut, tarvitsee huolenpidon ja kodin. Jos optiokautta ei oteta käyttöön, täytyy koko kilpailutus järjestää uudelleen. Epäilemme, että muutaman toimijan osalta kilpailutuksessa on sitouduttu niin alhaisiin hintoihin, että toimijat eivät ole pystyneet pitäytymään sopimuksen vaateissa.


Tiedostaen optiokauden käyttöönoton sopimukselliset realiteetit, meillä on samaan aikaan kuitenkin tarkastajan esitettämän aineiston valossa syvä huoli palvelun laadusta ja ihmisistä niissä toimipaikoissa, jotka eivät ole korjanneet toimintaansa julkisen vallan interventioista huolimatta.Katsomme, että meillä on omantuntomme vuoksi nyt velvoite jättää eriävä mielipide. Syy on se, että pelkäämme, että tällä päätöksellä ne palvelun tuottajat, jotka ovat hoitaneet velvoitteensa ala-arvoisesti,pääsisivät tästä asiasta kuin ”koira veräjästä” eli jatkamaan tismalleen samaan tapaan kuin ovat toimineettähänkin asti hyvinkääläisten kustannuksella.


Lauri Kämäri, SDP lautakunnan jäsen, varavaltuutettu

Timo Riskilä, PS
lautakunnan jäsen, valtuutettu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini