Facebook

Yhteystiedot

riskilatimo@gmail.com

Uutiset

23.4.2014KotisivutLue lisää »21.5.2013ValtuustoaloiteLue lisää »10.12.2015Ranska teki historiaaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:221377 kpl

Kyläpolitiikkaa laidasta laitaan

Kohti vaaleja

Maanantai 13.3.2017 klo 8:57

Tervehdys lukijani

Vaaliteemani kaikille luettavaksi:

- Emme hyväksy laittomasti maassa oleskelemista, saati näiden
henkilöiden terveyden- ja sosiaalihuollon ja muiden palve-
luiden lisäämistä ja laajentamista. Myös turvapaikanhaki-
joiden oikeutta erilaisiin kuntatason palveluihin, kuten kuljetuk-
siin ja harrastuksiin, tulee tarkastella uudelleen.
Hyvinvointiyhteiskunta ei saa toimia maahanmuuton vetote-
kijänä, ja priorisoinnin on aina edistettävä suomalaisten perus- ja
ihmisoikeuksien mukaisia palveluja ja hoitoja. Maahanmuuton
kiihdyttämä hyvinvointijärjestelmien jakautuminen on saatava
kuriin.

- Kirjastopalvelut on pidettävä maksuttomina ja riittävän laajoina. Kirjastojen tietoyhteiskuntapalveluja on kehitettävä etenkin ikääntyville kaupunkilaisille, joilla ei ole omia tietoliikenneyhteyksiä.

-Mielestäni asuntotuotannossa tulee ensisijaisesti huomioida pienituloiset, mutta valtiomme ulkopuolelta heitä ei pidä tuoda lisää. Omat asiat ensin, niissäkin kun riittää tekemistä.

- Päihteiden käytön ennaltaehkäisy on ensiarvoisen tärkeää. Keskeinen väline on Hyvinkään oma päihde- ja huumestrategia, johon viranomaiset ja vanhemmat sitoutuvat. Päihdehuollossa tulee kehittää ja ottaa käyttöön matalan kynnyksen tuki- ja hoitopalveluita. Päihderiippuvaisten ja huumeriippuvaisten hoidon määrää on lisättävä ja hoitoon pääsyä nopeutettava.

- Järkevää kunnallista asuntotuotantoa on tuettava enemmän. Kaavoittamisen täytyy mahdollistaa erilaisten asuntojen rakentaminen kasvukeskuksiin ja lähialueille. Haja-asutusalueille rakentamisen pitää olla vaivatonta ja palvella alueiden ja asukkaiden etua.
Etenkin pääkaupunkiseudulla on huutava pula kohtuuhin-
taisista asunnoista, ja tällä on vaikutusta myös työmarkkinoiden toimintaan.

- Milloin rahankäyttöä väistämättä joudutaan kiristämään, katson, että palveluita on uskallettava rohkeasti priorisoida. Kaupungin häpeäpilkkuja ovat yhtä lailla homekoulut kuin leipäjonotkin. Asunnottomuuden torjuntaan on löydettävä uusia keinoja.

- Vanhusten kotihoidon rerurssien ja kotihoitajien ajankäytön allokointi.

- Hyvinkää on pyrkinyt saamaan maineen lapsiystävällisenä ja turvallisena kaupunkina. Nämä lupaukset on lunastettava myös ensi vaalikaudella. Lasten päivähoidon osalta kysyntään tulee vastata riittävästi ja suunnitelmallisesti. Lasten ja lapsiperheiden etu on oltava ensisijalla päätöksenteossa.

- Hyvinkään kaupungin palveluiden ja hankintojen tulee työllistää ensisijaisesti paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä

- Lasten ja nuorten pahoinvointiin on tartuttava jämäkämmin. Ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön on panostettava tekevillä käsillä. Nuorten syrjäytyminen on ehkäistävä. Nuorissa on tulevaisuus.

- Kylien ja kaupunginosien roolia vahvistettava. Kylät pidettävä Hyvinkäällä elinvoimaisina. Ei lakkauteta terveitä kyläkouluja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vaalit, hyvinkää, perussuomalaiset

Vaalit lähestyvät

Maanantai 20.2.2017 klo 8:50

Kohtuutta kustannuksiin

- Veroprosentti ja asumiskulut ennallaan kustannuksia järkeistämällä

- Konsultit, ulkoistus ja raskas hallinto pois

- Suositaan paikallisia yrityksiä kaupungin hankinnoissa

 

Hyvinkääläisten ääni kuuluviin

- Lisää vuorovaikutusta kuntalaisten ja kaupungin välille

- Hyvinkää yrittäjämyönteisemmäksi

 

Palvelut hyvinkääläisiä varten

- Koulut ja päiväkodit, kaupat ja kirjastot kaikkien lähellä

- Hyvinkään joukkoliikenne toimivaksi

- Kaupungin tehtävä tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: #hyvinkää#vaalit2017

Asunnottomien tilanne

Tiistai 1.11.2016 klo 9:20

Suomessa on virallisten arvioiden mukaan asunnottomia on 7000-8000 henkilöä. Hyvinkäällä 70-300 laskutavasta riippuen. Tarkkaa lukua on mahdoton sanoa, koska moni asunnoton majailee väliaikaisesti tuttujen ja sukulaisten luona. Asunnottomien omat keinot tilanteen ratkaisemiseen eivät riitä, sillä he ovat monesti velkakierteessä ja työttömiä.

Hyvinkäällä asunnottomuus on myös merkittävä ongelma. Pieniä kohtuuhintaisia asuntoja on liian vähän ja akuutisti asuntoa tarvitseville asuntoja ei ole senkään vertaa.

Hyvinkäälle tarvitaan sen vuoksi asiakaslähtöisiä ja joustavia ratkaisuja asunnottomuuden vähentämiseksi ja ihmisten syrjäytymisen torjumiseksi. Kyse on kaikkein huonoimmassa asemassa olevista hyvinkääläisistä, jotka tarvitsevat tukea. Heitä on autettava.

Ympäristöministeriön toimintaohjelmassa asunnottomien ongelma on ymmärretty: vuosien 2016-2019 aikana on tarkoitus rakentaa enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tehdä asuntotarjonnasta entistä monipuolisempi. Asunnottomille kohdennetaan 3 500 asuntoa ja sen lisäksi tuetaan erilaisia rakennus- ja kokeiluhankkeita.

Syy on puhtaasti taloudellinen: asunnottomuuden ratkaiseminen säästää selvitysten mukaan vuodessa 15 000 euroa per asiakas siihen verrattuna, että asunnottomuuteen ei puututa.

Hyvinkään on tartuttava ohjelmassa tarjottuun mahdollisuuteen. Tarvitsemme ohjelman mukaista asuntotarjontaa, mutta tarvitsemme myös muita asiakaslähtöisiä vaihtoehtoja ihmisten erilaisia elämäntilanteita varten.

Hyvinkäällä voidaan tukea akuutissa asunnontarpeessa olevia, mikäli siihen on riittävästi poliittista tahtoa.

Yksi vaihtoehtoinen asumismuoto on konttimajoitus. Saatujen laskelmien mukaan yhden konttikodin (14,3 m2) tuotantokustannus olisi varustustasosta ja tuotantomäärästä riippuen 30 000- 40 000 euron välillä ja vuokrataso olisi investoinnin, käyttöiän sekä ylläpidon kustannusten perusteella 250-300 / kuukausi. Normaaliin asuntotuotantoon verrattuna kustannussäästöä syntyisi selvästi.

Esimerkiksi 50 asunnon yksikön kustannus olisi l 500 000 . Vastaavan

yksikön rakentaminen normi talona on kustannuksiltaan 3 000 000-4000 000 . Osittain yhteiskäytössä olevan kanttiasumisen kustannustaso saadaan laskettua vieläkin alhaisemmaksi, noin 15000 euroon per asunto. Varustetaso olisi vähäisempi, mutta asumisen pääasiallinen tarkoitus eli kodin tarjoaminen asunnottomille toteutuisi valtakunnallisessa ohjelmassa esitetyllä tavalla.

Hyvinkäällä on useita tontteja joissa tämän kaltainen rakentaminen voitaisiin toteuttaa. Niillä on jo

kunnallistekniikka tai se niihin tullaan rakentamaan tulevaisuudessa. Jos konttiasuntoja rakennettaisiin 600m2 tontille 3 tai 4 kerroksisina moduleina, olisi asuntoja (15 m2) käytössä kaikkiaan 22 / kerros.

Tällöin yhden modulin hinta olisi noin 990.000 - 1.320.000 (66 - 88 asuntoa).

Esitämme, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kokeilla MALsopimuksen puitteissa ja yhteistyössä valtion kanssa konttimajoitusta Hyvinkään asunnottomille samalla kun testataan "pienet tuvat" -mallia vaikeimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna.

Timo Riskilä ( ps )

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinkää, asunnottomuus, perussuomalaiset

Muutosesitys

Torstai 21.4.2016 klo 7:49

Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2013 ELY-keskuksen kanssa tekemän sopimuksen, jossa Hyvinkään kaupunki sitoutuu ottamaan vastaan 20 pakolaista joka toinen vuosi. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kunnan tulee noudattaa aiempaa valtuuston tekemää linjausta pakolaisten vastaanottamisesta ja pidättäytyä ottamasta lisää kiintiöpakolaisia tai oleskeluluvan saanneita turvapaikanhakijoita ELY:n esityksestä huolimatta. Hyvinkäällä on jo kaksi vastaanotokeskusta, joten Hyvinkää on kantanut oman taakkansa.

Kaupungin talous on ollut jo pitkään laskusuunnassa ja erilaisia kipeitä säästöjä on jouduttu tämän vuoksi tekemään. Kun kaupunki samaan aikaan suunnittelee lisää mittavia säästöjä, on kyseenalaista laittaa kuntalaisilta kerättyjä varoja turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinkää, pakolaiset, ely

Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta

Tiistai 2.2.2016 klo 7:39

Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta: Ruotsi voitava vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen

Hallitusohjelmaan on kirjattu mahdollisuus alueelliseen kielikokeiluun, jossa ruotsinkielen pakollinen opetus voidaan vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen. Esimerkiksi saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.
Tämä mahdollisuus on jo huomioitu ainakin Tampereella, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä, joissa kaikissa on vireillä tätä koskevat valtuustoaloitteet.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupunki aloittaa valmistelut kokeiluun, jossa kielivalikoimaa voitaisiin laajentaa ilman velvoitetta toisen kotimaisen kielen opiskeluun. Valmistelussa on tehtävä selvitys oppilaiden ja näiden vanhempien käsityksistä kielistä, joita lasten halutaan opiskelevan.
Selvityksen valmistuttua kaupunki laatii kokeilua koskevan esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ja pyytää lupaa aloittaa kokeilu heti kun sen toimeenpanoon tarvittavat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan.
Pakollisen ruotsinkielen opetuksen vaihtamisen on tapahduttava oppilaan ja kodin tahtoa noudattaen.
Hyvinkäällä 01.02.2016

Timo Riskilä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinkää, ruotsi, kielikokeilu

Oppii se vanha koirakin

Keskiviikko 29.7.2015 klo 7:48

Oppii se vanha koirakin

 

Kasvojen pesua demareilta? Viimeiset kahdeksan vuotta nämä vanhat puolueet ovat ajaneet Suomen ja suomalaiset siihen tilanteeseen, mitä jokainen suomalainen pelkää. Rahat on loppu. EU:n suunnaton kita on ollut ammollaan ja sinne ovat hävinneet ne miljardit, joita ei koskaan tule takaisin. Tätä kuplaa yrittävät demarit etunenässä häivyttää.

On toki hienoa, että nämä upeat ihmiset demareiden takana luottavat nyt perussuomalaisiin. Onhan meidän pakko saada Suomi takaisin kukoistukseen kolmessa kuukaudessa, kun teillä meni sen tuhoamiseen monia vuosia. Itse pidän heidän kirjoituksiaan lähinnä populismina, mutta on asiassa se hieno puolikin, että vanha koira oppii näköjään uusia temppuja. On siis totta herra Kukkola, että meistä perussuomalaisista jokainen haluaisi myös lisää rahaa TE-keskukselle, mutta mistä sen taiot? Lisää velkaa huutaa vasemmisto, mutta….

Vasen laita rytisee, että oikea on ihmeissään. Pakolaiskeskus Hyvinkäälle? Tämähän se on meidän hyvinkääläisten pelastus? Syksy tuo taas kunnanvaltuutetuille eteen leikkauslistat, joissa he joutuvat päättämään useiden miljoonien leikkauksista ja jokainen tietää mitä se tarkoittaa. Nuoret ja vanhukset kärsivät. Perussuomalaiset tekivät valtuustoaloitteen pakolaisten vastaanottamisen keskeyttämiseksi taloudellisiin syihin nojaten ja silloin te arvon demarit olitte yhtenä puolueena kertomassa meille sen tosiasian, että mitä te maahanmuuttokriittiset valitatte, ” sillä tienataan”. Onko näin tapahtunut? Siitähän ei meille kerrota, koska kaikista pyynnöistä huolimatta, sitä ei ole meille kerrota, koska se on salaisuutta, josta ei kuntalaisille saa kertoa. Nyt siis on mahdollisuus tienata oikein kunnolla ja näin odotankin, että valtuutettujen ei tarvitse syksyllä perskannikat puuduksissa miettiä leikkauslistojaan. Otetaan miljoonat sieltä mistä sen saa, onhan se meidän kaikkien hyvinkääläisten etu?

 

Timo Riskilä (ps)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinkää, demarit, perussuomalaiset

Nuoret ja päihteet

Maanantai 20.7.2015 - Timo Riskilä

NUORET JA PÄIHTEET

Sosiaalisessa mediassa isät ja äidit kirjoittelevat huolissaan ilmiöstä mihin he lastensa kanssa törmäävät päivittäin. Ruiskuja, neuloja ja muita huumeiden käyttövälineitä, jopa lasten leikkialueilla.

Hyvinkään A-klinikan tilastojen mukaan v. 2012 neula- ja ruiskupalautuksia oli 12 917kpl, v. 2013 määrä oli jo 28 404 kpl, mikä on 2014 tilasto? Epäilen, että olemme ylittäneet reippaasti 30 000 rajan.

Tilastojen 2013 mukaan nuorimmat olivat syntyneet 1994, mutta varsinainen pommi kytee -2000 luvun alussa syntyneiden keskuudessa. Suuri huoli tässä sukupolvessa on nuorten tyttöjen huumeiden käyttäjien joukko, joka kasvaa koko ajan.

Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt, mutta tyytyväisyyteen ei ole mitään syytä, sillä se ei kerro totuutta. Nykyään päihdeklinikoiden asiakkaista yli puolet tulevat sinne huumeiden takia.

Kaikissa tutkimuksissa nuorten alkoholin käyttö on siis laskussa, mutta huumeiden käyttö yleistyy. Varsinkin kannabis on Hyvinkään nuorten keskuudessa noussut. Kannabista ja muita huumeita saa jopa helpommalla kuin alkoholia. Kannabis on petollinen päihde, koska vaikutukset aluksi ovat varsin positiivisia ja näin ollen ainetta ei pidetä vaarallisena. Aluksi rento fiilis ja ei tule ”kankkusta”, kuten alkoholista. Kannabiksen haitat ilmenevät pitempiaikaisessa käytössä.

Klinikoille ja hoitopaikkoihin hakeutuu aina vaan nuorempia 15-17 vuotiaat ovat ihan nykypäivää. Pika- gallupin mukaan Hyvinkäällä on runsaasti kannabista ja ”subua”, joka kertoo sen tosiasian, että emme asu enää lintukodossa.

Olen tehnyt valtuustoaloitteen vuoden 2014 alussa, missä esitin, että hyvinkään kaupunki nimeää Hyvinkään ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön, jonka pääasiallinen toimenkuva on kenttätyö nuorten ja lasten keskuudessa. Aloite pyörii lausuntokierroksilla, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että joka päivä joku meidän nuorista astuu miinaan nimeltä huumeet.

T. Timo Riskilä (ps)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinkää, päihteet

Omaishoitajat, unohdettu ammattikunta?

Sunnuntai 19.7.2015

 

Omaishoito kuvitellaan yleisesti olevan vanhuksien välistä seurustelua, eli kädestä kiinnipitämistä. Tosiasiahan on aivan muuta. Hoitajia ja hoidettavia on monissa ikäluokissa, ja hoidettavat voivat olla vaikeavammaisia, jopa hoitajan omia vammaisia lapsia.

Hoitosuhde voi olla hyvinkin pitkä, ainakin silloin, kun vammainen lapsi on hoidettavana ja hoitaja ikääntyy huonokuntoiseksi nopeammin.

Omaishoitaja saattaa olla yksin hoitajana, jolloin ympärivuorokautisen hoidon ja valvonnan lisäksi joutuu vastaamaan koko taloudesta ja velvoitteiden suorittamisesta.

Lisänä tässä pelihelvetissä on taistelu omista ja hoidettavan ns. lakisääteisistä etuuksista.

Se ei ole helppo nakki, sillä vastassa on Kela ja sosiaalitoimi, joiden pitäisi olla omaishoitajan ja vammaisen puolella, mutta palttoo on kääntynyt tässäkin asiassa ja lakia tosiaan tulkitaan toisin, kuten on alkuperäinen tarkoitus. 

Lait ovat tietoisesti laadittu tulkinnanvaraisiksi, jonka johdosta voimme työllistää suuripalkkaisia pykälänikkareita, joita lakimiehiksi kutsutaan. Laki pitää olla on/off. Silloin ei tulkkeja tarvita ja se vähentää kuntienkin henkilökunnan lisätarvetta tältä osin.

Omaishoitaja joutuu tekemään hakemukset omasta ja hoidettavan puolesta, joista useimmiten tulee kielteinen päätös pelkästään säästösyistä, koska laki on tulkinnanvarainen.

Sitten, jos omaishoitaja ajankäytön puutteestaan ja jaksamisestaan huolimatta pystyy tai osaa tehdä valituksen perusturvalautakunnan käsiteltäväksi oikeisiin lakipykäliin vedoten, saattaa saada taas kielteisen päätöksen suurella todennäköisyydellä juuri lain tulkinnanvaraisuudesta johtuen.

Tällaisissa tapauksissa pitäisi jaksaa tehdä valitus hallinto-oikeuteen, että saataisiin ennakkopäätös jota täytyy noudattaa. Noh siinä vaiheessa moni ” heittää hanskat tiskiin” ja sehän on kai tarkoituskin. Vielä on valitusasteita, mutta kuka jaksaa ja osaa???

Omaishoitajille on lakisääteisesti myönnetty kolme vapaapäivää kuukaudessa, mutta siihen on laitettu tarkoitushakuisesti porsaanreikä, anteeksi ison karjun mentävä reikä, koska näinhän tämän lain toiminnan tarkoitus on torpattu.

Ensinnäkään omaishoitajan loman ajaksi kaikille hoidettaville asianmukaisia intervallipaikkoja ei ole riittävästi. Hyvinkäällä yhteensä yhdeksän säännöllisen vuorohoidon (intervallihoito) paikkaa ja kolme lyhytaikaisen hoidon (lomapaikka) paikkaa. Eli paikkoja on yhteensä 12. ja tottakai oikea omaishoitajan sijaisuus täytyy tapahtua kotona ? Toki on tarjottu mahdollisuutta käyttää sijaishoitajaa kotona vapaiden ajaksi, mutta Hyvinkää maksaa sijaishoitajalle maksuluokittain 40,63€/ vrk, 61,04€/ vrk tai 81,38 euroa vuorokaudessa veronalaista palkkiota. Lisäksi hoidettava joutuu maksamaan vuorokaudesta kunnalle 10,60 euroa. Näin laki ei toteudu, koska kuka tällä vuorokausipalkalla tulee vastuulliseen tehtävään omaishoitajan sijaiseksi? No onhan tämä toki enemmän, kuin omaishoitajan vuorokausipalkka, joka keskimäärin on noin 16 euroa verollisena.

Omaishoitajia on Hyvinkäällä tällä hetkellä tilastollisesti hiukan alle 250 ja sijaishoitajia kirjoilla noin 30 henkeä. Mikä onkaan todellinen omaishoitajien määrä?

Syrjäytymisen ehkäisystä on kirjoiteltu paljon kauniita ajatuksia, mutta se ei näytä koskevan omaishoitajia ja hoidettavia koska syrjäytyminen koskee molempia. Tämä on unohdettu ihmisryhmä, joka on yhteiskunnan kultapossukerho. Se takoo kunnille suurimmat säästöt, kun verrataan laitospaikkojen vuorokausihintoihin. Kuitenkin tämä on lyhytnäköistä toimintaa, sillä tällä menolla hoitaja ja hoidettava ovat pian laitoshoidon tarpeessa ilman ihmisarvoisempaa kohtelua ja siten kustannukset räjähtävät käsiin. Tämä käytäntö on verrattavissa ihmiskauppaan, jossa käytetään toista ihmistä tai sen työtä hyväksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: omaishoito, hyvinkää, hoito

Hyvinkää- Hanko

Maanantai 4.5.2015 klo 4:35

 Uudenmaan Perussuomalaiset ajavat seuraavalla eduskuntakaudella Hanko-Hyvinkää -radan sähköistämistä. Nykyaikaistamalla rataosuus mahdollistetaan rantaradan ja pääradan välinen henkilö- ja tavaraliikenne tehokkaaksi ja toimivaksi poikittaisliikenteeksi. Uusittavan rataosuuden vaikutusalueen välittömässä läheisyydessä asuu tällä hetkellä noin 100 000 ihmistä ja sijaitsee satoja yrityksiä. Muuttoliikenne radan vaikutusalueelle kasvaa jatkuvasti. Uudenmaan perussuomalaiset kannattavat kaavoittamista ja rakentamista jo olemassa olevan radan läheisyyteen. Radan sähköistäminen avaa myös alueen kunnille uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämän ja kaavoituksen tehostamiseksi.

 Uudeltamaalta puuttuu tällä hetkellä kokonaan poikittaisrataliikenne, mikä vaikeuttaa merkittävästi työssäkäyntiä alueelta sekä yritysten toimintaa. Sähköistetty rata helpottaisi pääkaupunkiseudun ruuhkia työmatkaliikenteessä ja edistäisi yritysten tavaraliikenteen sujuvuutta.  Nykyaikaistettu rataosuus tarjoaa mahdollisuuden huomattavasti suurempaan asukastiheyteen sekä yritysten kasvupotentiaaliin tavarakuljetuksen nopeutuessa ja volyymien kasvaessa. Laitetaan pyörät pyörimään raiteita pitkin.

Kari Paunonen Espoon PS hallituksen jäsen

Timo Riskilä Hyvinkään PS puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinkää, perussuomalaiset, rata, sähkö

Tabulla voimaa rauhoittumiseen

Perjantai 21.6.2013 klo 14:28 - Timo Riskilä

(AP 21.6.2013) lehden toimittaja kysyy, että mitä tabuja olemme nauttineet? Voisin kysyä häneltä, että onko hänellä jäänyt nauttimatta? Sen verran on ala-arvoinen on hänen kirjoituksensa.

Tämä samainen toimittaja on kärkevästi kirjoittamassa negatiiviseen sävyyn Perussuomalaisista, mutta unohtelee/ jättää kirjoittamatta sellaisista asioista, mitkä toisivat positiivista julkisuutta puolueellemme.

Koska puheenjohtajana en ole tietoinen hänen mainitsemastaan perussuomalaisten jäsentenvälisestä segregaatiosta, olisin tiedonhaluinen ko. asiasta.

Onko seuraavissa vaaleissa kokoomuksen ehdokaslistalla nimi Marjamäki? Herää kysymys, onko hänen kritiikkinsä perussuomalaisista ilmaista mainontaa hänen mahdolliselle ehdokkuudelleen?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lehtiyhtymä, aamuposti, hyvinkää

Hiljaisuus rikkoutui!

Perjantai 21.6.2013 klo 14:04 - Timo Riskilä Pj

Perussuomalaiset jälleen arvostelun kohteina. Vihreiden aina niin "iloinen" Aki Korpela väittää kirjoituksessaan (AP 21.6.2013), että Perussuomalaisten Timo Karhunen sekoittaa pakolaiset ja maahanmuuttajat. Jälleen kerran vihreiden edustajilla on lukemisen ymmärtämisessä vaikeuksia. Toivon vihreiden arvojen puolesta, että koko heidän valtuustoryhmänsä lukee uudestaan Perussuomalaisten valtuustoaloitteen. Voin toki toimittaa sen heille ihan paperiversiona, mutta itse en kannata liiallista paperin tuhlaamista.

Koska mainitsin jo edellisessä kappaleessa vihreät arvot, niin voin vain todeta, että heidän ideologi on hävinnyt johonkin Ridasjärven takamaihin. Hiljaisuudessaan koko valtuustoryhmä kannattelee Kokoomuksen ajamaa linjaa " köyhät kyykkyy".

Moottorien pauhu, lentokoneiden pakokaasut, liikenne jne. Vihreät loistavat poissaolollaan. Ainoa asia, minkä olen heidän kommenteinaan lukenut, on Perussuomalaisten osallistuminen valtuustoseminaariin. Vihreiden arvot= Pop, rock&kok

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Perussuomalaiset, Hyvinkää, Aamuposti