Facebook

Yhteystiedot

riskilatimo@gmail.com

Uutiset

23.4.2014KotisivutLue lisää »21.5.2013ValtuustoaloiteLue lisää »10.12.2015Ranska teki historiaaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:132687 kpl

Kyläpolitiikkaa laidasta laitaan

Valtuustoaloite

Maanantai 4.7.2016 klo 11:04

VALTUUSTOALOITE KOHDEKOHTAISTEN SISÄILMATYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA SEKÄ VANHEMPIEN EDUSTUKSESTA KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN SISÄILMASELVITYKSISSÄ

Vanhempien suurin huoli on lasten hyvinvointi. Sisäilmaongelmat julkisissa rakennuksissa on valtava ongelma Suomessa. Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän perustamisella olisi mahdollista koordinoida selvitystyötä, helpottaa tiedonkulkua sekä nopeuttaa päätöksentekoa. Esim. Kuntaliitto suosittaa em. menettelytapaa. Mm. Hengitysliitto kehottaa vanhempainyhdistyksiä olemaan aktiivisia toimijoita ja nimeämään oman edustajan sisäilmatyöryhmään.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkäällä koulussa tai päiväkodissa sisäilmaongelmia epäiltäessä perustetaan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, johon asiantuntijajäsenten lisäksi kuuluu kohteen oppilaiden/lasten vanhempien edustus (esim. kyseisen koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja).

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite

Tiistai 21.6.2016 klo 5:53

Hyvinkään kaupunginvaltuusto
20.06.2016


Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungin hallintosäännön 6 §:n lisämomentista.

Taustaa
Kuntavaalien jälkeen alkaa poliittisten puolueiden kesken luottamushen-kilöpaikkojen jako ja niihin henkilöiden nimeäminen. Menettelyn muoto-määräyksiä ei ole laissa säädetty ja käytännöt kunnittain vaihtelevat.
Joissakin kunnissa prosessia on pyritty nopeuttamaan ja selkeyttämään siten, että vaalien jälkeen kunnanhallitus nimeää paikkojakotoimikunnan, johon vaa-leissa valtuutettuja saaneet puolueet nimeävät jäsenensä.

Uudessa kuntalaissa sen 30 §:ssä sanotaan "Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtä-vän hoitamista varten."

Ainakin Kirkkonummella hallintosääntöön on tehty asiaa koskeva muutos.

Kaupunginhallituksen nimeämän luottamushenkilötoimikunnan tehtävänä olisi valmistella poliittisten ryhmien kesken valtuustokautta koskevia luottamushen-kilövalintoja sovittua pisteytysjärjestelmää käyttäen.

Toimikunnan puheenjohtajaksi ja sihteeriksi nimettäisiin suostumuksen perus-teella poliittisesti sitoutumattomat henkilöt ellei selvityksen perusteella menet-telyn esteeksi ilmene jotain juridista- tai painavaa käytännön perustetta.

Kun paikkojen jakoperusteet ja jakaminen olisi toimikunnan tehtävänä niin se nopeuttaisi ja selkeyttäisi valintaprosesseja. Valmistelun aikana voitaisiin ny-kyistä helpommin myös selvittää ns.vaalikelpoisuusasiat, ettei niihin tarvitse puuttua enää siinä vaiheessa kun valtuusto nimeää lautakuntia ja muita luot-tamuspaikkoja.

Hyvinkään nykyiseen halintosääntöön sen 6 §:n kohtaan 37 pitäisi tehdä asiaa koskeva lisäys. Em. kohdassa säädetään, että kaupunginhallitus päät-tää toimikunnan asettamisesta, jos toimikuntaan kuuluu luottamus-henkilöistä nimettyjä jäseniä. Lisäyksenä kirjattaisiin kaupunginhallitusta velvoittavana, että kuntavaalien jälkeen sen on nimettävä kyseisen lainen toimikunta olkoon sen virallinen nimi mikä tahansa.


Hyvinkään kaupunginvaltuusto
20.06.2016

Valtuustoaloite lisäyksestä Hyvinkään Kaupungin Hallintosääntöön

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhdyy valmistele-maan Hyvinkään Kaupungin hallintosäännön 6 §:ään lisäystä, joka velvoittaa kaupunginhallituksen nimeämään heti kuntavaalien jälkeen luottamuspaikko-jen jakoa valmistelevan toimikunnan. Toimikunnassa tulee olla asemansa perusteella edustettuna kunkin vaaleissa valtuustopaikkoja saaneen ryhmän valitsema edustaja ja hänelle valittu varaedustaja. Toimikunnan puheenjoh-tajaksi ja sihteeriksi kaupunginhallitus nimeää suostumuksensa perusteella puolueisiin sitoutumattomat henkilöt.

Kommentoi kirjoitusta.

Pakolaisia vai elintasosurffareita?

Lauantai 11.6.2016 klo 4:56

Pakolaiset ovat pakolaisleireiltä valittuja hädänalaisia, joilla ei ole paljon yhteistä viime vuonna Ruotsin rajan yli tulleisiin elintasoshoppailijoihin, joita voi kutsua myös laittomiksi maahantulijoiksi. Ruotsi on turvallinen maa, ja tulijat rikkoivat Dublin-sopimusta, eivätkä näinollen ole turvapaikanhakijoita virallisten säännösten mukaan.


Kiintiöpakolaisiksi ( 20 kpl ) todettuja vastaan ei ole juuri kirjoiteltu, joka kertoo sen, että nämä henkilöt ovat kaikkien mielestä juuri näitä hädänalaisia. Hyvinkäälle tänä vuonna valtuuston päätöksellä tulevat turvapaikanhakijat ovat sitä vastoin nuoria miehiä ja elintasosurffareita, jotka vievät paikat oikeilta pakolaisilta: Perheiltä, yksinhuoltajaäideiltä yms. haavoittuvilta ryhmiltä.
On mielenkiintoista seurata ihmisten reaktioita, kun 101 elintasoturvapaikanhakijan sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset veronmaksajille realisoituvat täysimääräisesti kolmen vuoden päästä tulijoiden tulosta eli vuodesta 2019 alkaen. Valtio maksaa 2/3 kuluista 3 ensimmäistä vuotta. Tulijoiden ylläpidosta hyvinkääläiset maksavat sen jälkeen yli 2 miljoona euroa joka vuosi. Kiitos tästä loputtomasta kulusta kuuluu näille akikorpeloille.


Olemme ihmetelleet tiettyjen poliittisten ryhmien suhtautumista perussuomalaisiin. Meitä syytetään populismista, rasismista, ihmisvihasta ja vaikka mistä. Oletteko ajatelleet miksi vastustamme tp-hakijoiden kuntapaikkoja ja pakolaiskiintiöiden lisäämistä?
Kysymys ei ole todellakaan siitä, että emme haluaisi auttaa hädänalaisia, mutta tänne saapuneet nuoret miehet eivät ole heitä. Todellista hätää kärsivät ovat pakolaisleireillä.
Kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen kävi 17.5. Järvenpäässä kertomassa, keitä nämä tp-hakijat ovat, mistä tulevat, mitä ovat tehneet. Pääsääntöisesti he ovat varakkaista perheistä olevia nuoria miehiä vielä paremman elintason perässä.


Vihervasemmisto loisti poissaolollaan ao. maahanmuuttoillassa. Samoin kokoomus, joka oli jo naurettavaa, kun heidän oma kansanedustajansa vieraili Järvenpäässä.
Mutta totuudelta halutaan peittää korvat ja silmät. Myös siltä totuudelta, että perussuomalaiset ovat huolissaan hyvinkääläisistä, heidän asunnottomuudestaan, palveluistaan, veroprosentin nostoista, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.


Eikö punavihersiipi oikeasti jo näe, että Hyvinkäällä on moni ihminen hätää kärsimässä, syrjäytynyt, nälissään tai vailla lääkkeitä, kun ei ole varaa? Tässä kiimassa kun tuppaa nämä omat unohtumaan, kun halutaan kirkkaampi kruunu pelastamalla maailmaa.
Aloitettaisiinko se maailman pelastus ihan täältä Hyvinkäältä? Lähtekääpä vaikka hetkeksi kotihoidon mukaan kiertelemään ja nähkää todellisuus. Perussuomalaiset ovat sen nähneet. Samoin sen, että resurssit eivät riitä edes omille.
Miksi tehdä vanhusten, sairaiden ja vähäosaisten elämä vielä kurjemmaksi, kun nuo miljoonamenot näiden tp-hakijoiden elättämiseen kiskotaan heidän selkänahastaan?


Timo Riskilä ( ps )

Kommentoi kirjoitusta.

VÄÄRIN LASKELMIN TEHTY PÄÄTÖS KÖYHDYTTÄÄ HYVINKÄÄN

Keskiviikko 25.5.2016 klo 8:11

23.5. Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti äänestyksellä reilu sadan oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan sijoittamisesta Hyvinkäälle tänä vuonna.
Valtio maksaa turvapaikanhakijoiden kuluista 3 – 4 vuoden aikana noin 2/3. Sen jälkeen kustannukset siirtyvät kunnalle.

Julkisten tilastojen mukaan Suomeen tulleista työkuntoisista afgaaneista, somaleista ja arabiankieltä puhuvista vain 25 % on työllistynyt, ja 75 % elää sosiaaliturvalla.

Kolmen vuoden jälkeen maksamme 25 000 € vuodessa jokaisesta Hyvinkäälle tulleesta, joten vuodesta 2020 lähtien eilen päätettyjen tulijoiden aiheuttava kustannus on 2 – 3 miljoonaa euroa joka vuosi.

Lisäksi jokainen tulija, joka yhdistää perheensä, moninkertaistaa kulut. Ne rahat ovat pois Hyvinkään palveluiden käyttäjiltä, asunnottomilta ja huono-osaisilta. Hyvinkää on jo nyt leikannut terveys- ja koulutusmenoista sekä nostanut maksuja, jotka osuvat eniten pienituloisiin.

Aikaisemmin päätettyjen muutaman tuhannen euron säästöistä on tehty tarkemmat selvitykset ja vaikutukset, kuin nyt tästä miljoonaluokan negatiivisesta lottopotista hyvinkääläisille.
Kaupunki on vuosia tehnyt kipeitä säästöpäätöksiä kaupungin talouden tasapainoon saattamiseksi. 23.5. tehdyn päätöksen aiheuttamalla kulujen lisäämisellä ne säästöt kumotaan kertaheitolla.
Ihan kuin Hyvinkäästä oltaisiin tekemässä hunajasyöttiä turvapaikanhakijoita jakavalle ELY-keskukselle, kaupunkilaisten kustannuksella.

Miksi tehtiin näin iso päätös ilman tarkempia ja syvempiä arvioita?Timo Riskilä ( ps )

Kommentoi kirjoitusta.

VAADITAANKO PAKOLAISPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN LISÄÄ SÄÄSTÖJÄ

Maanantai 16.5.2016 klo 10:34

23.5. Hyvinkään kaupunginvaltuusto vai pitäisikö nykyään sanoa Pölhölä, tekee päätöksen 111:n oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan sijoittamisesta Hyvinkäälle tänä vuonna. Perussuomalaiset ovat ainoa puolue, joka vastustaa tätä järjetöntä toimintaa. Viime viikon kaupunginhallituksessa eivät vihreät, vasemmistoliitto, kokoomus. keskusta eivätkä demarit olleet köyhiä eikä kipeitä, koska äänestivät turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen puolesta, miettimättä mistä rahat tulijoiden elättämiseen otetaan.

Monilta osin säästöt on talouden tasapainottamisen vuoksi tehty jo niin, että vain lakisääteiset palvelut on enää turvattu. Viedäänkö seuraavaksi vanhuksilta aamupuuro tai kahvit laitoksissa vai puolitetaanko ne kuuluisat vaipat? Sosiaali -ja terveyspuolella on etsitty kissojen ja koirien kanssa muutaman tuhannen euron säästöjä. Jo nyt on kaikki inhimillinen ja epäinhimillinenkin tehty.

On päättäjien puolelta julmaa touhua omia kuntalaisia kohtaan, kun yritetään leikkiä maailman pelastajaa. Yksikään säästö heikompiosaisilta jatkossa ei ole perusteltua, niin kauan kuin tuo 111 uutta elätettävää asukasta on Hyvinkäälle tulossa ja vielä kiilaten asuntojonoissa kodittomat.

Em. puolueiden kaupunginvaltuutettujen oman kilven kiillottamisessa ei ole rajaa. Seuraavat valitukset mahdollisista säästöistä ja palvelumaksujen korotuksista, luokkien ja päiväkotien ryhmäkokojen suurentamisesta tai mistä tahansa voi keskittää niiden 47 valtuutetun suuntaan, jotka olivat sitä mieltä että meillä on varaa näiden turvapaikanhakijoiden elättämiseen ja asunnon kustantamiseen.

Sitten ehdotuksia: Kaupungin ylin johto voidaan laittaa muutamaksi kuukaudeksi lomautetuksi. Me valtuutetut ynnä muut luottamusmiehet voimme vuorostamme luopua palkkioistamme. Koska kutsumus hommaahan tämä on.

Säästösyistä myös ylimpien virkamiesten palkkoja tulisi alentaa, koska he ovat vastuullisia valmistelemistaan päätöksistään, kuten noiden 111 turvapaikan saaneen sijoittamisesta kaupunkiin. He esittelivät täysin keskeneräisen asian kaupunginhallitukselle ja tulee valtuustoon 23.5., ihan yhtä keskeneräisenä.

Tuo samainen virkamiesten valmistelema ja kaupunginhallituksen hyväksymä laskelma esitetään valtuustolle 23.5, jossa valtuutetut sinisilmäisinä luottavat siihen, että tiedetään, mitä tehdään.

Jos kaupungilla on varaa ottaa 111 uutta asukasta, jotka eivät tuota mitään, niin ei silloin pitäisi olla tarvetta myöskään säästää muuallakaan tai tehdä leikkauksia. Rahaa ilmeisesti on ja piikki on auki?

Kommentoi kirjoitusta.

Muutosesitys

Torstai 21.4.2016 klo 7:49

Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2013 ELY-keskuksen kanssa tekemän sopimuksen, jossa Hyvinkään kaupunki sitoutuu ottamaan vastaan 20 pakolaista joka toinen vuosi. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kunnan tulee noudattaa aiempaa valtuuston tekemää linjausta pakolaisten vastaanottamisesta ja pidättäytyä ottamasta lisää kiintiöpakolaisia tai oleskeluluvan saanneita turvapaikanhakijoita ELY:n esityksestä huolimatta. Hyvinkäällä on jo kaksi vastaanotokeskusta, joten Hyvinkää on kantanut oman taakkansa.

Kaupungin talous on ollut jo pitkään laskusuunnassa ja erilaisia kipeitä säästöjä on jouduttu tämän vuoksi tekemään. Kun kaupunki samaan aikaan suunnittelee lisää mittavia säästöjä, on kyseenalaista laittaa kuntalaisilta kerättyjä varoja turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinkää, pakolaiset, ely

Kuntavaalit 2017

Keskiviikko 6.4.2016 klo 9:41

Olen päättänyt asettua ehdokkaaksi tuleviin kuntavaaleihin. Muutamia ajatuksia, joita tulen ajamaan herkeämättä Hyvinkäällä.

- Ennaltaehkäisyssä on pyrittävä päihteiden, erityisesti huumeiden käytön vähentämiseen. Päihteiden käytön vähentämistä on ajettava laajalla rintamalla, kuten aiemmin tupakanpolton vähentämistä. Päihdepalvelut on liitettävä terveysasematoimintaan niin, että hoitoon ohjaaminen tapahtuu viiveettä. Tukitoimia on kohdennettava erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin perheisiin ja nuoriin.

- Jokaisella kuntalaisella on oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen. Hyva Oy:n tulee turvata riittävä vuokra-asuntokanta.

- Kaupungin taloudessa on noudatettava säästäväisyyttä ja velkaantuminen pysäytettävä, jotta on varaa huolehtia hyvistä peruspalveluista eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville tulevaisuudessakin.

- Hyvinkää on pyrkinyt saamaan maineen lapsiystävällisenä ja turvallisena kaupunkina. Nämä lupaukset on lunastettava myös ensi vaalikaudella. Lasten päivähoidon osalta kysyntään tulee vastata riittävästi ja suunnitelmallisesti. Lasten ja lapsiperheiden etu on oltava ensisijalla päätöksenteossa.

Näillä teemoilla tänään. Oikein hyvää viikon jatkoa lukijoilleni.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtion maksettava kaikki turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset kunnille

Tiistai 5.4.2016 klo 7:19

Eriarvoinen kohtelu ei tue yhteiskuntarauhaa. Oleskeluluvan saaneita ei voi suosia kuntalaisten kustannuksella, sanoo Uudenmaan perussuomalaisten maahanmuuttotyöryhmän puheenjohtaja ja Uudenmaan perussuomalaisten piirihallituksen 1. varapuheenjohtaja Maiju Tapiolinna.

Kuntien perustuslaillista itsehallinto-oikeutta on kunnioitettava.  Vastaanottokeskukset voidaan perustaa ainoastaan valtuuston hyväksynnällä, eikä Migrin tai ELY-keskuksen yksipuolisella päätöksellä.

Kuntien kustannuksia lisää lainsäädännöllinen velvollisuus järjestää tarvittavat viranomaispalvelut. Valtion tulee korvata kunnille  todelliset turvapaikanhakijoista koituvat kustannukset.

Kuntien perustuslaillista itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden asuttamisessa kunnan alueelle.

Kunnan tulee kohdella jonossa jo olevia kuntalaisia tasa-arvoisesti täytettäessä vapaita kunnan vuokra-asuntoja. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ei voi suosia muiden kustannuksella.

Kotouttaminen ja työhön ohjaaminen on hoidettava valtion toimesta, eikä sälyttää kuntien tehtäväksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustokysymys Hyvinkään kaupunginhallitukselle

Tiistai 5.4.2016 klo 7:16

Hyvinkäällä on viimeisen puolenvuoden aikana saapunut n. 400-500 turvapaikanhakijaa vastaanottokeskuksiin. Näistä aiheutuvat ylimääräiset kulut yhteiskunnallemme katetaan tällä hetkellä valtion lisävelanotolla meidän veronmaksajien piikkiin.
Jo nyt on selvää, että kaikkia turvapaikanhakijoiden aiheuttamia kustannuksia ei tulla saamaan valtiolta takaisin ja nekin, mitä saadaan, tulevat pitkällä aikaviiveellä. Mistä kunnallisista palveluista Hyvinkääläinen veronmaksaja joutuu jatkossa itse tinkimään ja mitä maksujen ja taksojenkorotuksia sekä lisämaksuja on jatkossa odotettavissa näiden maahanmuuttokustannustenkattamiseksi?
Edelleen on selvitettävä, kuinka suuri veroäyrin korotuspaine? Ovatko nämä lisärasitteet ja niiden vaikutukset tarkoitus tuoda avoimesti esille ennen seuraavia kuntavaaleja vai pimitetäänkö ne ruskean veran alle vasta vaalien jälkeen paljastettaviksi?
Mainituilla perusteilla kysyn Hyvinkään kaupunginhallitukselta
Mihin toimenpiteisiin Hyvinkään kaupunginhallitus aikoo ryhtyä sen selvittämiseksi, kuinka paljon turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan kustannuksista jää pysyvästi hyvinkääläisten veronmaksajien kustannettavaksi ja mistä tinkimällä tai mitä maksuja korottamalla nämä ylimääräiset ja ennakoimattomat kuluerät aiotaan kattaa?
Hyvinkäällä 24.3.2016
Timo Riskilä

Kommentoi kirjoitusta.

NATOON?

Perjantai 26.2.2016

Ukrainan tilanteen vuoksi Suomessa NATO myönteisyys on kohonnut.  Suomi kyykyttyy jo nyt erilaisten jäsenmaksujen kanssa mm. EU jne. NATO jäsenyys merkitsee Suomelle noin 23 miljoonaa euroa vuodessa. Ottaen huomioon erilaiset liitännäiskulut, NATO- jäsenyyden tosiasialliset kustannukset olisivat noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Mitä tällä rahalla saisimme? NATO maat syöksyisivät suojelemaan pientä Suomea, jolla on yhteistä rajaa itäisen naapurimme kanssa n. 1300 kilometriä? Takeita tästä ei ole, eikä tule, joten mielestäni jäsenyys on silkkaa rahan menoa. Ruotsissa on myös virinnyt keskustelu NATO-jäsenyydestä yhtä aikaa Suomen kanssa. Mitä apua Ruotsista olisi kriisin sattuessa? Ainut realistinen apu olisi materiaali ja vain siinä tapauksessa, että Ruotsalaiset saisivat Jassinsa pysymään ilmassa ja onnistuessaankin, 70 koneella ei ihmeitä tehtäisi. Baltian maista ei apua saisi senkään vertaa. Saksa, joka on jo nyt NATO- maksujensa kanssa vaikeuksissa ei rupea tukkanuottasille suuren asemahdin kanssa. Ranska…historia kertoo loput. Ainoaksi mahdollisuudeksi jää Yhdysvallat. Suuresti epäilen, että he riskeeraavat omaa mannertaan pienen puskuri Suomen hyväksi. Tosiasiahan on se, että kaksi suurta ydinasevaltiota ottavat yhteen ja jos niin käy, niin ei meidän tarvitse enää miettiä mihin liittoon kuulumme. Mitä siis nyt kannattaisi tehdä? Uskottava oma puolustus, joka turvaa tätä rakasta Suomeamme. Näillä argumenteilla minä vastustan Suomen liittymisestä NATOON.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta

Tiistai 2.2.2016 klo 7:39

Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta: Ruotsi voitava vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen

Hallitusohjelmaan on kirjattu mahdollisuus alueelliseen kielikokeiluun, jossa ruotsinkielen pakollinen opetus voidaan vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen. Esimerkiksi saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.
Tämä mahdollisuus on jo huomioitu ainakin Tampereella, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä, joissa kaikissa on vireillä tätä koskevat valtuustoaloitteet.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupunki aloittaa valmistelut kokeiluun, jossa kielivalikoimaa voitaisiin laajentaa ilman velvoitetta toisen kotimaisen kielen opiskeluun. Valmistelussa on tehtävä selvitys oppilaiden ja näiden vanhempien käsityksistä kielistä, joita lasten halutaan opiskelevan.
Selvityksen valmistuttua kaupunki laatii kokeilua koskevan esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ja pyytää lupaa aloittaa kokeilu heti kun sen toimeenpanoon tarvittavat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan.
Pakollisen ruotsinkielen opetuksen vaihtamisen on tapahduttava oppilaan ja kodin tahtoa noudattaen.
Hyvinkäällä 01.02.2016

Timo Riskilä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinkää, ruotsi, kielikokeilu

Itsenäisyys

Sunnuntai 6.12.2015 klo 8:04

Itsenäisyys ei ole minulle pelkkä muodollisuus. Se on vahva tunne sisimmässämme. Suomalaisuus ja tämä maa ovat identiteettimme perusta. Tämä on hyvä maa, tätä kannattaa puolustaa, kaikkina vuoden päivinä. Vaikka itsemääräämisoikeuttamme kaiken aikaa nakerretaan federalistien toimesta, pidetään Suomi koskemattomana, siellä sisimmässämme. Kohtaamme yhä vaikeampia aikoja, tiivistetään rivit, yhtenäistä kansaa ei nujerreta. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

Kommentoi kirjoitusta.

Päihdehoito murroksessa?

Sunnuntai 29.11.2015 klo 14:51

Kalliolan setlementti on Suomen Setlementti­liiton jäsen ja osa kansainvälistä setlementtiliikettä. Kalliola on yksi S-Asunnot Oy:n omistajista. S-asunnot Oy on sosiaaliseen asumistuotantoon keskittyvä yhtiö.

Kalliolan Nurmijärven klinikan Myllyhoito tarjoaa mahdollisuuden kahdentoista askeleen ohjelmien, yhteisön tuen ja päihdetyön ammattilaisten avulla tapahtuvaan toipumiseen. Onko nyt ahneus iskenyt myös Kalliolaan? Nurmijärven Myllyhoito tyhjennetään ja tilat annetaan pakolaisten käyttöön. On mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa, miten Ridasjärven päihdehoitokeskus osallistuu vastuun kantamiseen pakolaisten osalta. Mitä se merkitsee minulle? Joko koulun penkille kieliä opiskelemaan tai jos vaan heittäytyisi työttömäksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Egypti ja Ranska

Sunnuntai 15.11.2015 klo 10:50

217 matkustajaa, joista 17 lasta kuoli Egyptissä venäläisen lentokoneen tuhouduttua ja nyt Pariisi , ainakin 129 henkeä kuoli ja 352 haavoittui. Kriittisessä tilassa on 99 ihmistä. Näillä on mielestäni yksi yhteinen tekijä? Näitä terroristeja on nyt myös meidän maassamme n. 300? Näin sunnuntaina ihmettelen, että onko pakko suvaita hallitsematonta maahantunkeutumista? Eurooppa ja me siinä mukana olemme häviämässä taistelun ja suvakit vaan suvaitsevat. Hallituksen toimia ihmettelee suuri osa meistä suomalaisista. Onko tosiaan niin vaikeaa ottaa mallia muista maista, jotka sulkevat rajojaan? Isis on ilmoittanut, että se käy sotaan kaikkia niitä maita kohtaan, jotka ovat osallisena heitä vastaan Syyriassa. Suomalaisia sotilaita on kouluttamassa  peshmergoja eli kurdisotilaita, jotka taistelevat ääri-islamilaisia Isis-joukkoja vastaan. Onko syytä pelätä, että meidän maaperälle tehdään iskuja? Toivottavasti ei, mutta sekin on mahdollista. Ruotsi on kaaoksessa maahantunkeutujien kanssa ja niin myös kohta Suomi, jos ei ole jo nyt? Toivon teille kaikille oikein rauhaisaa sunnuntaita. Elämä jatkuu, mutta huomattavasti epävarmempana, niin Ranskassa kuin Venäjällä.

Kommentoi kirjoitusta.

AP:lle vastine

Sunnuntai 25.10.2015 klo 8:18

Arvoisa Aamupostin toimitus Artikkelissa Svenska skolan on koskematon, kirjoititte,  " Miksi ei ruotsinkielen opiskelijoita siirretä Hyvinkäänkylään?"Kysynkin nyt teiltä, että onko silmissäni vikaa, vai toimituksessa, nimittäin ( AP 21.10.) en minä, eikä usea muukaan löydä kirjoitustani tai kysymystäni?Kirjoitatte myös, että otsikointi on raflaava ja samassa artikkelissa kirjoitatte, että Perussuomalaiset käyvät " sotaa" pakkoruotsia vastaan, eikä se ole mielestänne raflaavaa? Nyt lukijat saavat aivan eri näkemyksen asioista, koska aidossa kirjoituksessani otin kantaa kyläkoulujen lakkauttamisia vastaan. Nythän asetelmat ovat muuttuneet, mutta toivon jatkossa terävyyttä myös toimitukseenne. Vaadin myös, että oikaisette uutisointinne ( AP 24.10.), koskien ko. artikkelia ja myöntävän, että kirjoitukseni oli jäänyt julkaisematta.

Aamuposti ei ole julkaissut myöskään Hyva:n toimintaa arvostelevaa kirjoitustani. Mikäs siinä oli niin pahaa? Kuitenkin toimittajanne tekee tästä asiasta jopa jutun ja käyttäen osittain kirjoitustani, no kiitos siitä.

Aamuposti väittää olevansa puolueeton julkaisu, mutta päätoimittajan kolumni muutama viikko sitten, joka käsitteli hallituksen toimia, antoi ymmärtää, että Perussuomalaiset ovat kaikkien kiristysten takana ja näin unohtaen hienosti, että hallituksessa istuu kaksi muutakin puoluetta. Toivon toimituksen vierailevan emopuolueemme sivulla perussuomalaiset.fi

Timo Riskilä Pj

Hyvinkään Perussuomalaiset

Kommentoi kirjoitusta.

Voi pyhä lehmä

Maanantai 19.10.2015 klo 19:07

Voi pyhä lehmä

 

Svenska skolan i Hyvinge – koulu . Tänä vuonna koulussa on kolme luokanopettajaa ja 47 oppilasta, Oppilaat tulevat Hyvinkään lisäksi mm. Riihimäeltä ja Hausjärvestä. Vuokra on nyt n. 250 000/v. Kaupunki maksaa vain pienestä osasta parakkia. Suurin osa on muussa käytössä, kuten Folkhälsanin päiväkotina. Kallis on parakki ollut rakentaa. Mitä kertyy pelkistä vuokrista kymmenissä vuosissa? Mikä ollut aikanaan päätöksentekoprosessi ? On lähdetty yksityisen yhdistyksen elättäjäksi ja kaupungin vuokralla varmaan elätetään koko muuta kompleksia.

Folkhälsans daghem i Hyvinge on yksityinen päiväkoti jossa toimii kolme ryhmää, yksi ruotsin- ja kaksikielisille lapsille, toinen kielikylpyryhmä suomenkielisille sekä yhteinen ryhmä esiopetukselle. Päivähoito ja koulu toimivat samalla tontilla ja samassa rakennuksessa.

Vuonna 2003 alle 3-vuotiaan lapsen kokopäivähoitopaikka oli 744eur/kk kun taas vuonna 2013 se oli jo 1524eur/kk. Tämä tarkoittaa sitä että keskimäärin ostopalvelun hinta on noussut 7,5% vuodessa. Vuonna 2003 on tehty Hyvinkäällä päätös maksaa lisäavustusta niiden perheiden lasten päivähoitoon, joiden äidinkieli on Ruotsi, koska perheellä on äidinkielen perusteella oikeus ruotsinkieliseen päivähoitoon. Lisäavustuksen tulee kattaa perheelle aiheutuva lisäkustannus, joka johtuu kunnallisen ja yksityisen perhepäivähoitomaksun välisestä erosta. Mikähän mahtaa olla kustannus tänä päivänä? Suomenkielisiä pienempiä päivähoitoyksiköitä lopetetaan ja siirretään isompiin. Ai niin, eihän ” pyhään lehmään” saa koskea?

Samaan aikaan Hyvinkää on sulkemassa kyläkoulut ( paitsi Kytäjä ) säästösyihin vedoten. Hyvinkäänkylän kouluun ei ole riittävästi opiskelijoita, joten virkamiehet viisaudessaan ovat päättäneet siirtää Nopon kyläkoulun oppilaat kyseiseen kouluun ja perustelevat tätä hienoa ideaa säästöillä, jonka suuruus on 67 000, tähän ei kuitenkaan ole vielä laskettu kaikkia kustannuksia mm. kuljetuskustannuksia, mistä he siis säästön saavat? Miksi ruotsinkielen opiskelijoita ei siirretä Hyvinkäänkylään, näin myös suomenkieliset saisivat oivaa kielikylpyä?

Kyläkoulujen puolustajia arvostellaan monesti siitä, että he puolustavat kouluja tunteella eivätkä ajattele asiaa järjellä. Puolustajille kerrotaan, että nyt pitäisi tehdä rohkeita ratkaisuja ja uskaltaa sulkea kouluja. Mutta jos me aikuiset, jotka jo olemme koulumme käyneet, opintomme opiskelleet ja paikkamme elämässä kutakuinkin vakiinnuttaneet, lakkautamme lapsilta kyläkoulut, ei se mielestäni ole rohkeaa vaan pikemminkin raukkamaista. Me Hyvinkään Perussuomalaiset puolustamme Hyvinkääläisiä kyläkouluja seuraavilla järkisyillä:

 

1. Miksi lakkautamme hyvin toimivat ja terveet koulut?

 

2. Perusopetuslain mukaisesti oppilailla on oikeus kolmiportaiseen tukeen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Joissakin hyvinkääläiskouluissa – niin suurissa kuin pienissäkin – alkaa lähes kolmasosa oppilaista olla tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Tämä tuen tarve asettaa rajat ryhmäkoolle. Ryhmäkoot eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä ryhmä ei koskaan muodostu täysin samanlaisista yksilöistä. Ryhmäkokojen suurentaminen johtaisi erityisopetuksen määrän yhä suurempaan kasvuun. Mistä saamme resurssit ja varat siihen? Vaarana olisi myös koulupudokkaiden määrän kasvu. Meillä ei ole kassassa miljoonia euroja syrjäytyneiden nuorten kustannuksiin.

 

3. En näe järkeä siinä, että lapset, jotka nyt voivat kulkea lähikouluunsa omin jaloin, laitettaisiin auton kyytiin ja kuljetettaisiin kauemmas. Se olisi paitsi ympäristön turhaa saastuttamista myös kansanterveyden tuhoamista, kun päivittäinen luonnollinen hyötyliikunta jäisi pois. Autossa istuminen passivoi eikä koulukyyti muutenkaan ole silkkaa huvia, sillä se on monesti oiva tilaisuus kiusanteolle. Ilmaistakaan kuljettaminen ei ole.

4) Kyläkouluissa käytetyllä yhdysluokkapedagogiikalla on myönteinen vaikutus lapsen sosiaaliseen kehitykseen, yhteistyötaitoihin ja itsetuntoon. Tässä menetelmässä jokainen saa vuorollaan olla autettavan ja auttajan roolissa: vanhempi opastaa nuorempaa ja taitavampi heikompaa. Kyläkouluissa eri-ikäiset lapset toimivat luontevasti yhdessä ja kaikki tuntevat toisensa, mikä luo turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen. Kyläkoulut ovat viime vuosina olleet Suomen kuntatalouden pelinappuloita. Kouluja on lakkautettu säästötarpeisiin vedoten ja lakkautuksia on yritetty kaunistellen perustella milloin tasapuolisuudella ja laadulla, milloin tehokkuudella ja kehittämisellä. Tällaisella supistamisella ja näivettämisellä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä tehokkuuden, tasapuolisuuden, kehittämisen tai laadun parantamisen kanssa. Kyläkoulu ja lyhyt koulumatka ovat tasapuolisuutta ja laatua. Kyläkoulun lakkauttaminen sen sijaan sammuttaa kylästä sen viimeisenkin valon. Onko todella niin, että kaikkien kuntien on keksittävä sama polkupyörä uudestaan ja uudestaan? Vai voisiko Hyvinkää erottua edukseen ja ymmärtää kyläkoulujen tärkeyden tulevaisuudelleen? Laadukas ja turvallinen peruskoulu on lapsen tulevaisuuden ja koko kansakuntamme pärjäämisen perusta – sitä emme voi rampauttaa. Ikään katsomatta hyvinvoiva kuntalainen on edullisin kuntalainen.

” eivätkö kaikki lapset ole samanarvoisessa asemassa rotuun ja kieleen katsomatta?”

Kommentoi kirjoitusta.

Asunnottomien yö

Lauantai 17.10.2015 klo 7:24

Tänään vietetään jälleen sitä yötä, mitä ei pitäisi olla olemassa Asunnottomien yö.

Edellisen hallituksen ohjelmaan kirjatun pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman tavoitteena on poistaa asunnottomuus vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta ainakaan Hyvinkäällä niin ei tule tapahtumaan: täällä asunnottomien määrä on päinvastoin kasvussa.

Nuorten asunnottomuuden kasvu jatkuu myös koko valtakunnassa. 23% asunnottomista on alle 25 vuotiaita. Miksi valtio ei pidä huolta omistaan? Meille on tulossa tänä vuonna 30 000 maahanmuuttajaa, jotka menevät kantasuomalaisten edelle asunnon saannissa. Miksi? Näistä 30 000 vain 300 on Syyriasta ja heitä voisin tituleerata pakolaisiksi. Loput tulevat tänne paremman elämän toivossa.

Osallistun itse tapahtumaan Hyvinkäällä ja yritän pitää lupauksen, jonka olen antanut itselleni. Taistelen asunnottomien puolesta joka päivä tänäkin vuonna. Tervetuloa keskustelemaan kanssani.

T. Itsellä asunto on

Kommentoi kirjoitusta.

Puoluevaltuusto

Torstai 8.10.2015 klo 7:43

Tervehdys lukijani!

Olen saanut useita yhteydenottoja siitä, että nimeni on liitetty ns. " Tynkkysen listaan". Se on totta, näin olen tehnyt. Suurin osa yhteydenotoista ovat olleet positiivisia, joten pysyn listalla, enkä halua sitä ruotia tämän kirjoituksen jälkeen.

Henkilökohtaisesti en olisi äänestämässä hallituksesta eroa, mutta katson asian niin, että puolueen päättävimmät elimet olisivat syytä kutsua koolle " informaatioistuntoon".

Puolueen joustot tukipaketti- ja maahanmuuttopolitiikassa puhuttavat äänestäjiämme.

Puolue on saanut monia hienoja asioita hallitusohjelmaan, mutta se ei riitä äänestäjillemme tai jäsenistöllemme. Olen luvannut olla lojaali puolueelle ja niin teen jatkossakin, joten en katso, että toimisin puolueenvastaisesti. Puolue tehköön oman valintansa tässä asiassa.

Tulen jatkossa keskittymään kunnallisvaaleihin, jonka kautta toivon pystyväni edesauttamaan Hyvinkääläisten asioita.

Hyvinkään PS:n syyskokous lähestyy ja toivon, että yhdistyksen jäsenistä osallistuu kokoukseen suuri joukko. Olen nyt ollut puheenjohtajana kolme vuotta, jonka aikana olemme nousseet Hyvinkään suosituimmaksi puolueeksi, joka oli minulla suuri haave. Olen täyttänyt tavoitteen ja nyt olisi syytä miettiä uuden puheenjohtajan valintaa, joka veisi Hyvinkään PS:n kohti kuntavaaleja.

Elämme mielenkiintoisia aikoja

T. Timppa

Ps. En koe olevani rintamakarkuri

Kommentoi kirjoitusta.

Demokratian kukkanen

Keskiviikko 16.9.2015 klo 9:48

Demokratian kukkanen

Miksi Hyvinkään vuokra-asunnoiden asukasdemokratia halutaan kukistaa virkamiehen toimesta?
Hyvinkään vuokra-asuntojen hallituksen asukasedustajan menehtymisen johdosta, asukasaktiivit valitsivat keskuudestaan uuden edustajan Hyva oy hallitukseen. Äänestyksen jälkeen reilusti eniten ääniä, 80%, sai Raimo Lindfors. Äänestyksessä huomioitiin myöskin toiseksi ja kolmanneksi tulleet ehdokkaat ja näistä kolmesta lähetettiin ehdotus Hyva:n hallitukselle
Liiketoimen johtaja Annukka Lehtonen, joka osallistuu omistajan edustajana Hyva oy: n hallituksen kokouksissa, mutta ainoastaan läsnäolo oikeuksin, päätyi esittämään konserni ja tukipalvelulle Juhani Lahtista, jota kukaan Hyva:n aktiiveista ei edes tunne.
Toivottavasti Lahtinen on edes asukkaana Hyvinkään vuokra-asunnoissa. Asukasaktiivien keskuudessa on herännyt kysymys, että kenen intresseihin kyseinen nimitys tehtiin, vai onko Lahtinen se kuuluisa ” musta hevonen”, joka hyppäsi kehään?
Asukasaktiivit ovat täysin tyrmistyneitä kuinka Lehtonen ja konserni- ja tukipalvelu kävelivät tyynen rauhallisesti asukasdemokratian yli.
Hyvinkään vuokra-asuntojen hallitus muodostuu Urpo Piilo (kutsuttuna puheenjohtajana) Matti Lindfors (vas) ja Aija Orenius (vih)
Kun olen alkanut asiaa selvittelemään, niin yhtenä syynä oli kuulemma Matti
Lindforsin ja Raimo Lindforsin sukulaisuussuhde.
Se ei voi olla esteenä ainakaan juridisesti, vai rikkovatko useat perheyhtiöt lakia? Demokraattisesti valittua henkilöä ei siis valittu, mutta miksei toiseksi tai kolmanneksi ollutta ei hyväksytty? Vai olivatko hekin sukua Linforsseille?
Sellaistakin huhua on liikkeellä, että puheenjohtaja Piilo olisi uhannut erota, jos Lindfors valitaan, jos näin on, niin katson, että kyseessä on kiristys, jolla tukahdutetaan asukasdemokratia. Miksi perustetaan asukastoimikuntia, jos heidän ääntä ei kuulla?
Timo Riskilä (ps)

Kommentoi kirjoitusta.

Uudenmaan piirihallituksen kannanotto

Sunnuntai 13.9.2015 klo 8:36

Perussuomalaisten Uudenmaan piirihallituksen kannanotto 11.9.2015

Turvaa vai turvattomuutta?

Suomeen on odotettavissa Maahanmuuttoviraston arvion mukaisesti tänä vuonna jopa 40 000 turvapaikanhakijaa. Tämä globaali ja erityisesti EU-alueelle vaikuttava muuttoliike johtaa alkunsa suurvaltojen oman edun tavoittelusta ja vastuunpakoilusta sekä kylmän sodan etupiirijaon jatkumisesta toisin keinoin.

Toistaiseksi kansainvälinen johtajuus tämän inhimillisen hädän ratkaisemiseksi puuttuu. EU on tarjonnut ratkaisuksi oman perussopimuksiensa noudattamatta jättämistä (Dublin, Schengen) joka on johtanut hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen. Jotkin EU-maat ovat ottaneet rajavalvonnan käyttöönsä, olisiko Suomenkin aika tehdä niin?

Suomen pitäisi kohdistaa nykyisen tasoisen kehitysapunsa lähtömaihin ja niiden lähialuille, joissa sillä olisi todella vaikutusta. Lisäksi mikäli Suomi todella aikoo kantaa vastuuta asiasta, tulisi meidän auttaa niitä keillä todella on hätä, eli lapsia ja nuoria äitejä. Katsoisimme, että Suomen tulisi keskittyä erityisesti orpojen lapsien tukemiseen. Heidän on lisäksi helpompi kotoutua ja tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Olemme huolestuneita nykyisestä kehityksestä, joka mielestämme sotii perustuslaissa määriteltyä kuntien itsehallintoa vastaan. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että se voi perustaa vastaanottokeskuksia kuntien alueelle, kuntia tai kuntalaisia kuulematta. Tilanne on täysin kestämätön ja voi johtaa useissa kunnissa jyrkkään vastakkainasetteluun kuntalaisten, viranomaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä.

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin hallitus tiedostaa ihmisten hädän, mutta erityisesti kriisiaikoina on suomalainen perintö, että hyvää hallintotapaa ja lakeja noudatetaan. Mielestämme kansalaisten perusturvallisuus ja yhteiskuntarauha uhkaavat järkkyä tavalla, jota maassamme ei ole nähty vuosikymmeniin.

Nähdäksemme ongelman ratkaisussa on ajauduttu väärille urille, resursoimalla turvapaikanhakijoiden haastatelluiden ja taustojen selvittämisen sijaan uusien keskusten perustamiseen. Tärkeintä olisi, että turvapaikanhakijoiden asiat selvitetään nopeutetusti, jolloin todelliset avuntarvitsijat saadaan seulottua mahdollisten elintasopakolaisten joukosta.

Vaadimme, että eduskunta puuttuu asiaan välittömästi syysistuntokauden alkajaisiksi jotta uhkaavasti hallitsemattomaksi etenevä tilanne ei kärjistyisi enää nykyisestään, mikä ei olisi kenenkään etu.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »