Facebook

Yhteystiedot

riskilatimo@gmail.com

Uutiset

23.4.2014KotisivutLue lisää »21.5.2013ValtuustoaloiteLue lisää »10.12.2015Ranska teki historiaaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:232446 kpl

Valtuustoaloite

21.05.2013

KUNNALLISEN NEUVOA-ANTAVAN KANSANÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan neuvoa-antavaa kansanäänestystä koskien mahdollisia kuntaliitoksia.  Valmistelussa tulee pohtia äänestystapoja, kuten sähköisen äänestämisen mahdollisuutta, äänestyksen selkeyttä ja kysymyksenasettelua sekä ajankohtaa. Ajankohdaksi esitämme, että äänestys järjestettäisiin mahdollisimman pian kun saadaan riittävä tieto äänestyksen pohjaksi ja viimeistään ennen kuin mihinkään kuntaliitokseen mahdollisesti lähdetään enemmälti sitoutumaan. Asiassa voitaisiin huomioida samanaikaisuus muiden selvitysalueen kuntien kansanäänestysten kanssa. Myös mahdollisuutta asettaa jokin äänestysprosenttirajatavoite tulee pohtia siltä kannalta, että kuntalaisten näkemyksistä voidaan saada riittävän kattava ja kuntalaisia aktivoitaisiin siten äänestämään. Äänestysprosenttitavoitteeksi voitaisiin asettaa esimerkiksi 50 % tai yli, jolloin sen ns. tosiasiallinen painoarvo päätöksenteossa nousisi sitä mukaa mitä suurempi äänestysprosentti olisi.  

Perustelut

Kunnan ja sen asukkaiden itsehallinto on perustuslaissa turvattu.  Suomen kuntarakenne on vanha. Kunnat on perustettu Suomessa jo 1860-luvulla annetulla kuntalailla. Itsehallinnolla toteutetaan kunnan asukkaiden lähidemokratiaa ja se on mm. lähtökohtaisesti riippumaton valtiosta. Me kaikki kuntalaiset olemme eläneet itsenäisissä kunnissa ja tunteneet itsemme esimerkiksi syvästi hyvinkääläisiksi, helsinkiläisiksi tai vaikkapa rovaniemeläisiksi – riippuen siitä missä asumme. Jopa Hyvinkään nykyinen kaupunkistrategia pohjaa tähän vaikka emme ehkä sitä aina tiedostaisi.  Puhumme Hyvinkään tapahtumista, historiasta sekä toivomme näin Hyvinkäälle erottuvuutta ja kilpailukykyä jotta tänne muuttaisi uusia asukkaita. Puhumme siitä, että kun teemme asukkaillemme hyvän kaupungin elää ja olla, myös heidän nykyiset lapsensa haluavat asua täällä aikuisenakin.  Tiedostamme juuremme. Ihminen haluaa aina kokea yhteenkuuluvuutta johonkin ryhmään, olipa se vaikka korttelin asukkaat, yhdistys, kunta tai valtio. Jos tätä ihmisen yhteistä ryhmää halutaan muuttaa, tulee heidän itsensä saada siihen vahvasti vaikuttaa.  Tätä ihmisen tunnetta tulee kunnioittaa eikä se poistu asiaa vähättelemällä ja sanomalla ” että sama kai se on mikä kunnan nimi nyt sattuu olemaan ”. Vaikuttaminen tapahtuu aina siten, että tulee kuulluksi. Se on vähintä mitä näinkin suuressa asiassa kuin kuntaliitoksiin lähtemisessä voidaan meidän poliitikkojen toimesta tehdä, mikäli sellaisista aletaan konkreettisesti neuvotella.

Olemme kuulleet, että äänestystä vastustetaan mm. siksi, että on ajateltu äänestäjän valinneen edustajansa, joka päättää ns. kaiken hänen puolestaan. Tuskin näin kuitenkaan on.  Esimerkiksi nyt selvitettävää kahdeksan kunnan liitosta ei ole osattu edes arvata vaikka kunnallisvaalit olivat viime syksynä. Sanoisin myös että mikä se meidän on ollessa kun saamme itse oman äänemme kuuluviin valtuutettuina. Mennään hetkeksi toisen hyvinkääläisen saappaisiin ja ajatellaan että sinulle sanottaisiin että äänestämäsi edustaja osaa kertoa sinunkin mielipiteesi asiaan. No tuskin ilahtuisimme.

Olemme kuulleet äänestystä vastustettavan myös koska äänestysprosentti jää ehkä alhaiseksi ja siksi riittävää kuvaa enemmistön mielipiteestä ei voi saada. Siksi ehdotamme, että äänestykseen lähdettäessä kuntalaisille tiedotetaan, että mitä suurempi äänestysprosentti saadaan, sitä painavammaksi kuntalaisen näkemys tulee päättäjien keskuudessa. Tällöin äänestystuloksen todellinen painoarvo kasvaa vaikka kyse olisikin neuvoa-antavasta äänestyksestä, joka ei sinänsä ole meitä päättäjiä suoraan sitova.  Vaikea kuitenkin uskoa, että valtuutetut helposti äänestäisivät asiaa päätettäessä toisin kuin vaikkapa 70 % kuntalaisista.

Äänestystä on vastustettu myös koska sen on sanottu maksavan. Kaikki maksaa, mutta onko meillä varaa jättää kuntalaiset näin tärkeässä asiassa kuulematta.  Onko meillä 51 henkilöllä todella se kaikki viisaus noin 46.000 Hyvinkääläisen puolesta.  Perussuomalaiset katsovat että kuntalaisten kuuleminen on ehdoton edellytys jos haluamme ylipäätään väittää kuuntelevamme kuntalaisia heitä koskevissa tärkeissä asioissa.

Asialla on jo kiire sillä kuntaliitosselvityksen päätöksineen, tulee tänään ehdotetulla tavoin valmistua jo vuoden 2014 heinäkuuhun mennessä. Siihen on aikaa enää reilu vuosi. Jos minkäänlaisia sitovia ratkaisuja ollaan tekemässä, tulee äänestys olla valmiiksi mietittynä ja varat siihen budjetoitu riittävän ajoissa. Muutoin käy helposti niin, että myöhemmin todetaan, ettei kuntalaisia enää ehditä kuulla.

 Tiedämme että vastaavia valtuustoaloitteita neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä on tehty (esim. mm. Tuusula), joten ajankohtaa voi harkita tältäkin osin.

 

 Hyvinkäällä 20.5.2013

23.04.2014Kotisivut
21.05.2013Valtuustoaloite
10.12.2015Ranska teki historiaa
05.04.2015Vaalit
09.08.2013Tappolista oli liikaa Hyvinkään Perussuomalaisille
18.06.2013VALTUUSTOALOITE PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISEN KESKEYTTÄMISESTÄ HYVINKÄÄLLÄ
11.06.2013Urpilainen ja VM:n Hetemäki jatkavat pupun syöttöä 2
22.04.2013Ryhmämme kanta
09.04.2013Puheenjohtajan terveiset
08.03.2013Helsingin ja Uudenmaan Perussuomalaisten lausunto metropolihallinnosta

Siirry arkistoon »